דף הבית     המלצות מרבנים    תגובות ממאזינים    דיסקים וקטעי קריאה    כללים לקריאה נכונה 
 
 מי אנחנו


מכון תורת ה' תמימה נוסד במטרה לשמר את מסורת אבותינו, כנאמר במשלי: "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך כי לווית חן הם לראשך".

וכן לסייע בלימוד, שינון וידיעת התורה.

את הפסוקים: "ולמדתם אותם ושמרתם לעשֹתם (דברים א'), "ושננתם לבניך" (דברים ז'), דרשו חז"ל כך, שהחשיבות היא בערך הלימוד והידיעה עצמם.

תנו רבנן – ושיננתם, "שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד" (קידושין ל'). ובהקשר לכך, גם בפסוק "והגית בו יומם ולילה" (יהושע א', ח'), מודגשת חשיבות הלימוד עצמו.

בהמשכו של הפסוק "ודברת בם", דרשו חז"ל את המצווה לעסוק בתורה. רב אחא אומר "ודברת בם" – עשה אותם קבע ואל תעשם עראי. אמר רבא – השח שיחת חולין עובר בעשה, שנאמר "ודברת בם" – בם ולא בדברים אחרים.

בכלל תרי"ג מצוות כלולה המצווה (המוסכמת על כל מוני תרי"ג מצוות), שחייב אדם ללמד את בנו תורה.

ובמדרש תנאים לספר דברים ו', ז'. "ושננתם לבניך" – אלו תלמידך, וכך פסק הרמב"ם במשנה תורה הלכות לימוד תורה פרק א' הלכה ב': כשם שאדם חייב ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו, שנאמר "והודעתם לבניך ולבני בניך", ולא בנו ובן בנו בלבד, אלא מצווה על כל חכם וחכם מישראל ללמד את כל התלמידים אע"פ שאינם בניו, שנאמר "ושננתם לבניך". מפי השמועה למדו "בניך" – אלו תלמידך, שהתלמידים קרואים בנים.

המכון רואה חשיבות עצומה בהנחלת מורשת אבותינו לדורות הבאים, ועל-כן השקיע משאבים רבים כדי להוציא לאור מהדורת דיסקים המכילים את כל קריאת פרשיות התורה בנוסח יהודי מרוקו, כולל הפטרות.

הקריאה הינה בהיגוי מדויק, בקול רהוט וערב לכל שומע, ומלווה בכינור להנעמת ההאזנה.

מהדורת הדיסקים הינה כלי נוח וזמין בידי כל יהודי לצורך ובעבור לימוד ושינון קריאת התורה.

בהמשך לפעילות המכון, מתוכננות מהדורות נוספות, כדי לשמר את מסורת אבותינו ואת המסורת הייחודית של יהודי מרוקו, ובכללם הפיוטים, התפילות והניגונים שליוו את אבותינו לדורותיהם. ובע"ה נעשה ונצליח.

 

בברכת התורה,
נתנאל חן
מאיר שמחון

 

לייבסיטי - בניית אתרים