דף הבית     המלצות מרבנים    תגובות ממאזינים    דיסקים וקטעי קריאה    כללים לקריאה נכונה 
 
 

בס"ד ו' אלול תשס"ו
549-18-1/ס"ו

אגרת ברכה

כבוד האברך היקר לשם טוב ולתהילה הרב נתנאל חן אוחנה הי"ו, רחש לבו הטהור דבר טוב ומועיל להקליט את כל פרשיות התורה ואת ההפטרות בנוסח יהדות מרוקו, וכפי שהעיד ידידי וחביבי נז"י הרב מאיר אלעזר עטיה שליט"א שהכל נעשה בדקדוק ובדיוק, ובודאי שיש תועלת מרובה בדבר זה, להנחיל לצעירי הצאן את מסורת אבותינו, לבל ירעו בשדות זרים.

ע"כ מצוה גדולה ורבה היא להביא ברכה זו לביתכם למען ידעו דורותיכם.

 

וברכות מרובבות למשתדלים ר' אברהם זוהר הי"ו ור' מאיר שמחון הי"ו אשר הזילו זהב מכיסם לקרבה אל המלאכה.

ויה"ר שחפץ ה' בידם יצלח ויזכו לברך על המוגמר. 

 

בברכה
שלמה משה עמאר
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

לייבסיטי - בניית אתרים